Ogólnoeuropejski fundusz private equity Argos Wityu zainwestował w Sicura.

8 marca 2021

Fineurop Soditic działał jako wyłączony doradca finansowy ogólnoeuropejskiego funduszu privtae euity Argos Wityu przy przejęciu Siicura S.pA. w ramach transakcji o wartości 54,5 milionów euro.

Spółka:

Sicura

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

28 lutego 2020

Kraj:

Włochy

Działalność:

Zintegrowane usługi bezpieczeństwa

Argos Wityu utworzył spółkę Newco kontrolującą Sicura, podczas gdy zarząd spółki i Rekeep S.p.A. przejęło udziały mniejszościowe w wysokości odpowiednio 4,5% i 6% w Newco, utrzymując współpracę biznesową z Grupą Sicura.

Sicura jest krajowym liderem w oferowaniu zintegrowanych usług produktów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i sterowania maszynami.

Z siedzibą w Vicenzie, 7 biurami i prawie 300 pracownikami, Sicura składa się z 4 wyspecjalizowanych zintegrowanych firm, które zapewniają kompleksowy zestaw elastycznych i kompletnych rozwiązań dla firm.

Argos Wityu będzie wspierała Sicurę w jej strategicznym projekcie silnego wzrostu organicznego i nieorganicznego.

 

Wszystkie transakcje