White Bridge Investments przejęło Alpha Test

25 lutego 2021

Fineurop Soditic pełnił funkcję doradcy finansowego White Bridge Investments II w nabyciu większościowego pakietu udziałów w Alpha Test od Aksia Capital IV, która przejęła pakiet kontrolny w Spółce w 2017 roku.

Spółka:

DGS S.p.A

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Edukacja

Data:

31 sierpnia 2020

Kraj:

Włochy

Działalność:

Wydawnictwo

 

Założona w 1987 w Mediolanie, Alpha Test stała się jednym z największych włoskich grup wydawniczych specjalizujących się w książkach i kursach przygotowujących do egzaminów wstępnych na studia wyższe.

Alpha Test oferuje szeroki zakres usług z katalogiem zawierającym ponad 600 tytułów, 100 tytułów nowych wydań rocznie oraz ponad 50 000 godzin lekcji oferowanych w 41 włoskich miastach.

Umowa ma na celu wzmocnienie strategii rozwoju testów Alpha oraz wsparcie tworzenia platformy do agregacji i konsolidacji sektora edukacji, który jest bardzo rozdrobniony zarówno we Włoszech jak i w Europie.

Banco BPM i Banca Popolare di Sondrio wspierały transakcję działając w roli Mandated Lead Arrangers.

 

Wszystkie transakcje