Anna Pałejko

Adwokat

Czytaj więcej

Adwokat, specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w tym w szczególności w obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich.

Doświadczenie zdobywała w polskich instytucjach finansowych oraz w Luksemburgu, gdzie uczestniczyła w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur inwestycyjnych oraz przeprowadzaniem i strukturyzowaniem transakcji zawieranych przez fundusze polskie i zagraniczne typu private equity.

Jako prawnik wewnętrzny zarządzała zespołami prawników i koordynowała liczne procesy związane z bieżącym funkcjonowaniem struktur inwestycyjnych i funduszy.

Doradza spółkom w ich bieżącej działalności, w tym w szczególności zakresie inwestycji typu venture capital.
Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrożeń i stosowania nowych regulacji na rynku finansowym oraz procesów związanych z compliance.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zdobywając nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki funduszy inwestycyjnych, organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zwieńczoną pozytywnym wynikiem z egzaminu adwokackiego.

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się również językiem francuskim i włoskim.