Jakub Niedźwiecki

radca prawny

Czytaj więcej

Wspiera przedsiębiorców w obszarach: reprezentacja w sporach na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, opiniowanie i tworzenie umów, doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy.

Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, jak również praktyki procesowej zdobywał prowadząc własną kancelarię, współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi oraz  świadcząc usługi prawne jako prawnik in-house w grupie kapitałowej. Doradzał w projektach dotyczących produktów faktoringowych, finansowych i windykacyjnych.

Ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych (w szczególności dot. prawa przewozowego i dochodzenia należności), cywilnych oraz prawa pracy, a także w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców – m.in. z branży TSL, windykacji, faktoringu, FinTech i IT.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wpisany na listę radców prawnych pod numerem WR-2819.

Biegle włada językiem angielskim.

Jego zainteresowania to szermierka, wędrówki górskie i literatura faktu.

Moje specjalizacje