Jarosław Nowacki

partner / radca prawny

Czytaj więcej

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, regulacjach AML/CFT, Compliance oraz audycie i kontroli wewnętrznej.

Karierę rozpoczynał w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się współpracą międzynarodową Urzędu, w tym poprzez prace w ramach IOSCO oraz ESMA. Następnie pełnił funkcję Associate w międzynarodowej kancelarii prawnej. Ponadto przez wiele lat, jako radca prawny,  odpowiadał za bieżące doradztwo prawne w domu maklerskim. Jako  kierownik zespołu w jednym z największych banków w naszym kraju był odpowiedzialny także za kontrole wewnętrzne. Członek rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetu ds. audytu banku. Członek rad nadzorczych domu maklerskiego i jednej z największych spółek produkcyjnych w Polsce.

Biegle włada językiem angielskim. Komunikuje się również w j. francuskim. Ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na UMK, odbył aplikację radcowską w Warszawie. Radca  prawny od 2014 r.

W wolnym czasie strzelec sportowy.