Małgorzata Grudzińska

radca prawny

Czytaj więcej

Wspiera przedsiębiorców w obszarach: ochrony danych osobowych, compliance, e-commerce oraz ochrony konkurencji i praw konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance oraz Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Pracowała w międzynarodowych korporacjach finansowych (bankowość, leasing, ubezpieczenia), w tym jako dyrektor departamentu compliance. Była tam odpowiedzialna za wdrożenie funkcji compliance, norm antykorupcyjnych i etycznych oraz ochronę danych osobowych.

W przeszłości zdobywała także doświadczenie jako członek grup roboczych w Związku Banków Polskich oraz w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Brała udział w przygotowaniu szeregu rekomendacji dla rynku finansowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Słuchaczka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na kierunku „Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych”.

Biegle włada językiem angielskim.

Od prawie 20 lat praktykuje jogę, interesuje się psychologią, architekturą wnętrz i designem.