Doradztwo prawne w postępowaniu o cofnięcie zezwolenia RDM Wealth Management S.A.

27 października 2020

Rynek finansowy to nie tylko tworzenie nowych podmiotów, uzyskiwanie dla nich zezwoleń i bieżące wsparcie w działalności, ale także decyzje ich właścicieli dotyczące zakończenia dalszej działalności w formule podmiotu nadzorowanego.

W przypadku domu maklerskiego oznacza to wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięcie zezwolenia, a także dopełnienie licznych obowiązków względem klientów oraz organu nadzoru z tym związanych.

Warszawski zespół CP reprezentował w tym zakresie RDM Wealth Management S.A. przed KNF oraz aktywnie wspierał od strony Compliance cały proces, czego zwieńczeniem było uchylenie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez naszego Klienta oraz sprawne i bezpieczne zakończenie obsługi klientów.