Restrukturyzacje

Compliance Partners oferuje przedsiębiorcom pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa i doradztwa restrukturyzacyjnego.

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Wojciech Wątroba wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem – zdobył je w trakcie pełnienia funkcji nadzorcy sądowego układu oraz reprezentacji podmiotów w restrukturyzacji, a także wierzycieli.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery procedury, które pozwalają przedsiębiorcy na zawarcie z wierzycielami porozumienia. Jego celem jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, zapewniając przy tym możliwość kontynuacji działalności firmy.

Przedstawiamy najlepsze rozwiązania, które dają szansę na uniknięcie upadłości i poprawę sytuacji ekonomicznej.

Wojciech Wątroba

partner / radca prawny / doradca restrukturyzacyjny


Masz pytania?