Transakcje i strategia

Czytaj więcej

Wartość biznesu można budować zarówno w drodze wzrostu organicznego, jak też poprzez ekspansję – dzięki fuzjom i przejęciom. W przypadku chęci wyjścia z inwestycji, niezbędne jest zaplanowanie sprzedaży lub przekazania steru sukcesorom.

W trakcie ostatniej dekady wspieraliśmy naszych Klientów, przygotowując dla nich plany ekspansji poprzez fuzje i przejęcia w Polsce i za granicą. Tworzyliśmy także projekty konsolidacji rynków, na których działali. Ponadto opracowywaliśmy kompleksowe plany sukcesji, wpisujące się w oczekiwania założycieli i kolejnego pokolenia sukcesorów.

Szereg naszych działań dotyczył również sprzedaży całości lub części biznesu zagranicznym inwestorom branżowym lub finansowym, celem przygotowania masy fundacyjnej dla kolejnych pokoleń.

Wiemy, że nasze interdyscyplinarne wsparcie stanowi wartość dodaną. Naszym Klientom udało się osiągnąć pozycję liderów na rynkach, na których działają. Dzięki sieci World M&A Alliance przeprowadziliśmy skutecznie ich pierwsze oraz kolejne akwizycje za granicą.

Nasze doświadczenie dowodzi, że współpraca oparta na zaufaniu i przekonaniu o celowości podejmowanych działań, przynosi mierzalne efekty.
Z dumą obserwujemy rozwój przedsiębiorstw, którym pomagamy. Jesteśmy gotowi, aby dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, wspierać kolejne przedsiębiorstwa.

Piotr Szczeciński

partner / radca prawny

Mirosław Rak

radca prawny / doradca podatkowy


Masz pytania?