Struktury luksemburskie

Dzięki unikalnemu doświadczeniu naszych doradców w pracy na rzecz instytucji finansowych w Luksemburgu, zapewniamy wszechstronne wsparcie w tworzeniu i utrzymywaniu funduszy inwestycyjnych i struktur korporacyjnych, takich jak SCSp (société en commandite spéciale) czy s. à r.l. (société à responsabilité limitée), działających w Wielkim Księstwie Luksemburga. Nasze działania w szczególności obejmują:

  • obsługę w zakresie utworzenia struktury luksemburskiej, w tym wsparcie w nawiązaniu współpracy z podmiotami w Luksemburgu niezbędnymi do jej funkcjonowania;
  • kompleksową współpracę z doradcami i podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia i funkcjonowania struktury – koordynowanie działań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działania spółek, zapewnienie bieżącej obsługi korporacyjnej, zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z podmiotami odpowiedzialnymi za płynne działanie struktury;
  • nadzór nad działaniami podejmowanymi przez podmioty odpowiedzialne za obsługę struktury w Luksemburgu.

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny


Masz pytania?