Compliance Support

Compliance Support to indywidualnie dopasowane wsparcie nadzorcze skierowane do Klientów prowadzących działalności regulowane.

Każdy z naszych specjalistów Compliance ma praktyczne, bogate doświadczenie wyniesione z pracy jako Compliance Officer lub inspektor nadzoru w bankach, domach maklerskich oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Członkami naszego zespołu są także byli pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Compliance Support:

  • W przypadku podmiotów na wczesnym etapie rozwoju pozwala zapewnić realizację kluczowych funkcji. Wystarczy zaledwie kilka godzin zdalnego wsparcia w skali miesiąca.
  • W przypadku dynamicznie rozwijającej się instytucji skala wsparcia może być elastycznie zwiększana. Może płynnie przechodzić ze wsparcia zdalnego do obecności specjalistów CP w organizacji Klienta.
  • Istotną część zadań w ramach usługi stanowi przygotowanie wewnętrznego zespołu Klienta do wykonywania funkcji Compliance.

Compliance Support to również wsparcie dla instytucji spoza branży finansowej. W takich przypadkach doświadczenie CP z zakresu Compliance finansowego stanowi cenny punkt odniesienia do określenia własnego systemu Compliance, dopasowanego do charakterystyki branży pozafinansowej.

Katarzyna Lamczyk

radca prawny

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny


Masz pytania?