Zarządzanie ryzykiem

Compliance Partners świadczy unikalne usługi wsparcia instytucji finansowych w obszarze zarządzanie ryzykiem.

W szczególności pomagamy domom maklerskim oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych w realizacji obowiązków regulacyjnych związanych z ryzykiem prowadzonej działalności.

Doradzamy w tworzeniu systemów zarządzania ryzykiem, ich bieżącym utrzymywaniu oraz okresowym dostosowywaniu do zmian otoczenia biznesowego i regulacyjnego. Wspieramy naszych Klientów w procesach audytu wewnętrznego, wypełnianiu obowiązków raportowych oraz w związku z badaniem i oceną nadzorczą.

Realizujemy również projekty doraźnych analiz ryzyka, wynikających ze zmian w prowadzonej działalności lub sytuacji zewnętrznej (wprowadzanie nowych produktów i usług, istotne zmiany wewnętrzne).

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny


Masz pytania?