Sektor finansowy

Wiemy, jak istotne z punktu widzenia podmiotów rynku finansowego jest budowanie stabilnie rosnącego biznesu, odpowiadającego na zmieniające się oczekiwania klientów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się przepisami i wymogami regulatora.

Rozumiemy, że dobry prawnik powinien znać i rozumieć biznes, który wspiera tak samo dobrze jak regulacje, w ramach których się porusza.

W naszym zespole zgromadziliśmy praktyków z doświadczeniem w domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, instytucjach płatniczych, bankach oraz podmiotach rynku ubezpieczeniowego.

Wspieramy Klientów we wszystkich prawnych aspektach ich działalności:

  • ubezpieczycieli – od tworzenia i wdrażania produktu ubezpieczeniowego i rozwiązań sprzedażowych po likwidację szkód
  • instytucje płatnicze – w szczególności w projektowaniu i wdrażaniu regulacji dla nowych usług (w tym w obszarze FinTech)
  • domy maklerskie, banki i TFI – w budowaniu ram prawnych dla nowych usług, opiniowaniu zgodności działania, w działalności transakcyjnej

Doradzamy w przygotowaniu, wdrażaniu i ocenie rozwiązań wymaganych przepisami prawa i rekomendacjami organu nadzoru.

W sytuacjach problemowych asystujemy w postępowaniach administracyjnych.

Szczególne miejsce wśród naszych usług zajmuje aktywność licencyjna – cenimy sobie możliwość reprezentowania Klientów w postępowaniach o udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej.

Katarzyna Lamczyk

radca prawny

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny


Masz pytania?