Finansowanie dłużne

Prawidłowe zarządzanie finansowaniem dłużnym jest niezbędne dla niezakłóconego prowadzenia działalności i realizacji wyznaczonej strategii. Kluczem jest dostęp i dobór adekwatnego finansowania dłużnego, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa.

W projektach pozyskania długu finansowego obsługujemy szerokie spectrum źródeł pozyskania:

  • emisję obligacji (poprzez współpracę z licencjonowanymi domami maklerskimi),
  • kredyty inwestycyjne i obrotowe,
  • finansowania mezzanine.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • koordynację procesu pozyskania finansowania,
  • dobór optymalnych źródeł finansowania,
  • budowę modelu finansowego wraz z prognozami,
  • przygotowanie dokumentacji dla instytucji finansowych,
  • wsparcie w negocjacjach.

Piotr Szczeciński

partner / radca prawny


Masz pytania?