Procesy

Skuteczne prowadzenie procesów mogą zapewnić tylko doświadczeni prawnicy. Nasz zespół procesowy składa się wyłącznie z radców prawnych i adwokatów.

W zakresie prowadzonych sporów reprezentujemy naszych Klientów nie tylko przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, lecz także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Nasza międzynarodowa sieć partnerów pozwala również na wsparcie Klientów przed sądami innych państw.

Juliusz Barylski

Radca prawny

Marzena Czuksanow

Radca prawny

Aniela Bereś

Radca prawny

Krystian Antosz

Radca prawny


Masz pytania?