Procesy

Skuteczne prowadzenie procesów mogą zapewnić tylko doświadczeni prawnicy. Nasz zespół procesowy składa się wyłącznie z radców prawnych i adwokatów.

W zakresie prowadzonych sporów reprezentujemy naszych Klientów nie tylko przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, lecz także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Nasza międzynarodowa sieć partnerów pozwala również na wsparcie Klientów przed sądami innych państw.

Juliusz Barylski

Radca prawny

Marzena Czuksanow

Radca prawny


Masz pytania?