Audyty wewnętrzne

Nasi specjaliści są audytorami w instytucjach finansowych i w przedsiębiorstwach, odpowiadając za przygotowywanie i realizację planów audytu oraz realizując je samodzielnie jako pełnoprawni audytorzy wewnętrzni.

Elastyczna formuła współpracy pozwala na korzystanie z naszej wiedzy i umiejętności w stopniu niezbędnym na danym etapie rozwoju organizacji, od wsparcia ograniczonego do pojedynczych audytów, aż do całkowitego outsourcingu, w tym także notyfikowanego do KNF – tam, gdzie jest to uzasadnione.

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny

Katarzyna Lamczyk

radca prawny


Masz pytania?