Compliance

Czytaj więcej

Jesteśmy praktykami z zakresu szeroko rozumianego Compliance z doświadczeniem wyniesionym zarówno z UKNF, jak i czołowych instytucji finansowych w Polsce.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia, ale także w sporach z organami nadzoru. Tworzymy regulacje wewnętrzne oraz wspieramy naszych klientów w obszarach Compliance, AML, audytu wewnętrznego, danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem. Działamy w każdym sektorze rynku finansowego, nasze usługi kierując do:

  • innowacyjnych podmiotów z sektora FinTech, w tym zwłaszcza instytucji płatniczych;
  • polskich i zagranicznych zarządzających funduszami inwestycyjnymi;
  • instytucji ubezpieczeniowych;
  • firm inwestycyjnych.

Z sukcesem tworzymy i wdrażamy systemy Compliance również w podmiotach spoza sektora finansowego, dodając wartość wykraczającą poza tradycyjne doradztwo prawne.

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny


Masz pytania?