Szkolenia

Szkolimy zarówno osobiście, jak i online. Szkolenia stacjonarne prowadzimy w formie warsztatowej. Szkolenia zdalne mają postać webinariów, które prowadzimy przez platformę ClickMeeting.

Dla naszych Klientów przygotowujemy także szkolenia w formie e-learning. Możemy dostarczyć je w postaci plików źródłowych w najpopularniejszych formatach rynkowych (SCORM 1.2 oraz 2004, Tin Can Api, AICC, jak również w starszym formacie Flash lub w całości oparte na HTML5). Są one gotowe do zamieszczenia w wewnętrznym systemie e-learning (LMS – Learning Management System). Klienci, którzy nie korzystają z własnych LMS, mogą skorzystać z udostępnionej przez nas platformy. Tworzymy tam imienne konta szkolonych osób – na potrzeby wyłącznie danego szkolenia lub celem stałej obsługi procesu szkoleniowego.

Nasze najpopularniejsze szkolenia w formie e-learning to „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” – szkolenie skierowane do pracowników instytucji finansowych, a także „Ochrona danych osobowych”. Szkolenia zawsze dopasowujemy do potrzeb Klienta, uwzględniając w nich regulacje wewnętrzne oraz specyfikę danej branży.

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny

Paweł Eleryk

Adwokat niewykonujący zawodu

Juliusz Barylski

Radca prawny

Krystian Antosz

Radca prawny


Masz pytania?