AML/CFT

Jesteśmy specjalistami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z praktycznym doświadczeniem wyniesionym z pracy w instytucjach finansowych. Tworzymy, wdrażamy i oceniamy rozwiązania AML/CFT w podmiotach z sektora FinTech i tradycyjnych instytucjach z sektora finansowego – bankach, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz zakładach ubezpieczeń.

Wspieramy klientów podczas kontroli przeprowadzanych przez KNF oraz GIIF oraz reprezentujemy ich w postępowaniach administracyjnych związanych z stwierdzonymi naruszeniami.

Nasze kompetencja w zakresie AML/CFT to także audyty zgodności, a także szkolenia.

Przemysław Szpytka

partner / radca prawny

Paweł Eleryk

Adwokat niewykonujący zawodu


Masz pytania?