Wykupy menedżerskie

Management Buy Out (MBO) oznacza nabycie spółki poprzez jej wykup przez menedżerów.

Podmiotem wspierającym proces może być partner kapitałowy, który dostarcza niezbędne środki finansowe. W szczególności może to być bank inwestycyjny lub fundusz private equity.

Z naszych usług korzystali dotychczasowi właściciele, udziałowcy lub akcjonariusze, oferujący pakiet kontrolny managerom. Na swoim koncie mamy także obsługę managerów, zamierzających przystąpić do transakcji MBO.

Nasze wsparcie w procesach MBO obejmuje w szczególności:

  • opracowanie schematu transakcji wraz ze szczegółowym harmonogramem,
  • przygotowanie strategii wykupu i projekcji finansowych zaplanowanych operacji,
  • wycenę wartości spółki,
  • przeprowadzenie procedury pozyskania zewnętrznego finansowania,
  • wsparcie negocjacyjne,
  • obsługę zamknięcia transakcji.

Piotr Szczeciński

partner / radca prawny

Mirosław Rak

radca prawny / doradca podatkowy


Masz pytania?