Przemysław Szpytka

partner / radca prawny

Czytaj więcej

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa rynku finansowego oraz zgodności działania podmiotów na rynku finansowym. Ceniony za umiejętne łączenie doradztwa regulacyjnego z aspektami biznesowymi. Reprezentuje Klientów w postępowaniach licencyjnych przed KNF oraz innych postępowaniach administracyjnych. Pomaga tworzyć, oceniać i ulepszać systemy compliance, audytu oraz zarządzania ryzykiem.

Wyróżnia go ponad 14-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym – zdobyte kolejno w kancelarii prawnej, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, międzynarodowej firmie doradczej oraz jako dyrektor departamentu prawnego i inspektor nadzoru w domu maklerskim.

Autor licznych publikacji z zakresu zgodności postępowania na rynku kapitałowym. Współautor praktycznego komentarza do ustawy o obligacjach (PWN, 2015) oraz publikacji: Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne (Wolters Kluwer, 2019).

Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.  Biegle włada językiem angielskim.