Globe Events Management (GEM), kontrolowana przez Orlando Italy Management S.A., nabyła PLS Educational

4 maja 2022

Blacktrace doradzał spółce Leadbitter, należącej do notowanej na giełdzie spółki Heijmans, przy sprzedaży jej udziałów Bouygues i kierownictwu Leadbitter. Dodatkowe możliwości zapewnione przez Bouygues Construction pozwolą Leadbitter na wzmocnienie swojej pozycji w zakresie projektów o wartości dodanej oraz nowych procedur udzielania zamówień publicznych.

Spółka:

Leasbutter

Transakcja:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sektor:

Przemysł

Data:

17 marca 2011

Kraj:

Wielka Brytania - Holandia - Francja

Działalność:

Rozwój i budowa nieruchomości

Leadbitter Group to brytyjska firma budowlana działająca zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Leadbitter opracowuje i realizuje nieruchomości mieszkalne w sektorze wynajmu socjalnego oraz nieruchomości publiczne, takie jak szkoły, szpitale i obiekty rekreacyjne. Denne Construction jest częścią Leadbitter. Firma jest liderem w swojej branży, posiadającym ogromne międzynarodowe zasoby, z których może korzystać, jak również lokalną wiedzę i doświadczenie w biurach na terenie południowej Anglii i Walii. Heijmans jest spółką notowaną na giełdzie, która prowadzi działalność w zakresie rozwoju nieruchomości, budownictwa (nie)mieszkaniowego, dróg i inżynierii lądowej w dziedzinach: życie, praca i łączenie. Heijmans prowadzi działalność w Holandii, Belgii i Niemczech. Jako partner technologiczny dostarcza know-how i koncepcje na różnych rynkach. Heijmans realizuje projekty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Bouygues jest notowaną na giełdzie, zdywersyfikowaną grupą przemysłową o silnej kulturze korporacyjnej. Jej działalność koncentruje się na trzech sektorach: budownictwie (Bouygues Construction - budownictwo, roboty budowlane, energia i usługi), nieruchomościach (Bouygues Immobilier) i drogach (Colas), telekomunikacji (Bouygues Telecom) oraz mediach (TF1). Firma została założona w 1952 roku przez Francisa Bouyguesa i działa w 100 krajach. Bouygues nabył 51% udziałów, a kierownictwo przejęło pozostałe 49%. Dodatkowe możliwości zapewnione przez Bouygues Construction pozwolą Leadbitter wzmocnić swoją pozycję w zakresie projektów o wartości dodanej oraz w zakresie nowych procedur udzielania zamówień publicznych.

 

Wszystkie transakcje