Ardian wraz z zespołem zarządzającym nabył 100% udziałów w Italmatch Chemicals od Mandarin Capital Partners.

5 maja 2022

Fineurop Soditic pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego dla firmy private equity Ardian przy nabyciu, wraz z zespołem zarządzającym, 100% udziałów w Italmatch Chemicals od Mandarin Capital Partners i innych inwestorów.

Spółka:

Italmatch Chemicals

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Chemia i farmacja

Data:

8 sierpnia 2014

Kraj:

Włochy - Francja - Chiny

Działalność:

Dodatko eksploatacyjne

Założona w 1997 roku i mająca siedzibę w Genui, firma jest wiodącą innowacyjną grupą chemiczną, specjalizującą się w dodatkach do smarów, tworzyw sztucznych, wody i oleju. Italmatch Chemicals posiada 5 zakładów produkcyjnych w Europie (Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania) oraz zakłady produkcyjne w joint-ventures w Azji (Chiny i Japonia). Transakcja ta jest czwartą inwestycją zrealizowaną we Włoszech przez zespół Ardiana zajmujący się wykupem spółek o średniej kapitalizacji. Ardian będzie współpracował z zespołem zarządzającym w celu identyfikacji i realizacji dalszych międzynarodowych możliwości rozwoju.

 

Wszystkie transakcje