Buongiorno przejęło Dada.net od Dada

4 maja 2022

Fineurop Soditic pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Dada S.p.A., spółki notowanej na giełdzie w Mediolanie, przy sprzedaży jej spółki zależnej Dada.net S.p.A. na rzecz Buongiorno S.p.A., wiodącego dostawcy treści mobilnych, notowanego na giełdzie w Mediolanie. Cena rozliczeniowa za nabycie Dada.net S.p.A. wynosi równowartość 28,5 mln euro.

Spółka:

Dada.net

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

TMT

Data:

18 maja 2011

Kraj:

Włochy

Działalność:

Rozrywka cyfrowa

Dada.net jest pionierem w sektorze cyfrowej rozrywki i jednym z liderów światowego rynku mobilnych usług dodanych ("VAS"). Unikalny charakter usług firmy polega na połączeniu szerokiej gamy aplikacji i bogatej biblioteki treści, od rozrywki po portale społecznościowe, platformy muzyczne i gry online, dostępne za pośrednictwem komputera i telefonu komórkowego. Spółka posiada ponad 5,8 mln płacących klientów na całym świecie. W 2010 r. całkowite przychody Dada.net wyniosły 76 mln euro, a EBITDA około 10 mln euro. Przejęcie Dada.net jest w pełni zgodne z celami strategicznymi Buongiorno, ukierunkowanymi na rozwój działalności zarówno poprzez udział w rynku "tradycyjnych" usług B2C i B2B, jak i poprzez rozwój nowych usług, w szczególności w sektorze smartfonów i App Store. Transakcja jest również zgodna z ogłoszoną przez Dada strategią racjonalizacji portfela aktywów.

 

Wszystkie transakcje