Comdata przejęła 100 % udziałów w Atento Ceska Republika od notowanej na NYSE spółki Atento.

5 maja 2022

Fineurop Soditic pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Comdata w przejęciu 100% udziałów w Atento Ceska Republika a.s. od notowanej na NYSE spółki Atento.

Spółka:

Atento Česká republika

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

26 grudnia 2014

Kraj:

Włochy - USA - Czechy

Działalność:

Zarządzanie relacjami z klientami

Atento jest największym dostawcą usług z zakresu zarządzania relacjami z klientami i outsourcingu procesów biznesowych w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii oraz jednym z trzech największych dostawców na świecie. Spólka przejmowana jest właścicielem działalności Atento w Republice Czeskiej. Akwizycja pozowli Grupie Comdata wzmocnić działalność w zakresie back office customer managment, contact center, zarządzania dokumentami i płatnościami klientów w Europie Wschodniej.

 

Wszystkie transakcje