Fundusz gwarancyjny dla francuskiego przemysłu mody

4 maja 2022

Inspirit Partners doradzał francuskiemu Departamentowi Handlu i Przemysłu w zakresie wykonalności i wdrożenia funduszu gwarancyjnego w branży mody.

Spółka:

DEFI

Transakcja:

Wycenia i opinia

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

21 czerwca 2011

Kraj:

Francja

Działalność:

Francuski Departament Handlu i Przemysłu

DEFI jest francuskim podmiotem publicznym, którego celem jest podtrzymanie i wycena francuskiego sektora tekstylnego i odzieżowego.

 

Wszystkie transakcje