Irmato Group przejmuje Jentjens Smart Oriented Handling

4 maja 2022

Blacktrace pełnił rolę doradcy dla Jentjens Smart Oriented Handling przy sprzedaży jej udziałów na rzecz Irmato Group. Strategią Jentjens Smart Oriented Handling było połączenie z silnym partnerem w celu dalszego rozwoju w przyszłości.

Spółka:

Jentjens Smart Oriented Handling

Transakcja:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sektor:

Przemysł

Data:

6 sierpnia 2013

Kraj:

Holandia

Działalność:

Zautomatyzowane maszyny do produkcji żywności

Jentjens Smart Oriented Handling opracowuje, buduje i utrzymuje systemy automatyzacji procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym i rolniczym. Jentjens Smart Oriented Handling oferuje najnowocześniejsze, kompleksowe rozwiązania, które są tak daleko idące, jak wymagają tego klienci. Rozwiązania te składają się z modułowych systemów do transportu i manipulacji produktami, zasilania procesów produkcyjnych, manipulacji tacami lub paletami (infeed/outfeed, destacking, denesting). Wśród innych dostawców robotów, Jentjens Smart Oriented Handling jest unikalny w swojej kombinacji technologii i opatentowanych technologii chwytaków. Irmato Group, z siedzibami w Holandii, Belgii i Niemczech, jest partnerem w zakresie wiedzy od projektu do realizacji dla najbardziej odpowiednich rozwiązań w budowie maszyn i urządzeń. Obecnie Irmato Group zatrudnia ponad 300 profesjonalnych pracowników wiedzy. Z biegiem lat Irmato Group przekształciła się z monodyscyplinarnej w multidyscyplinarną organizację projektową. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kompleksowe rozwiązania, Irmato Group coraz bardziej koncentruje się na oferowaniu całościowych koncepcji lub "one-stop shopping". Siła Irmato Group leży w synergii pomiędzy kompetencjami dostępnymi w ramach grupy, przy czym zawsze stosowana jest odpowiednia kombinacja w celu obsługi szerokiego rynku. Irmato Group oferuje swoim wysoko wykwalifikowanym i zmotywowanym specjalistom kompletne ścieżki rozwoju z podejściem zintegrowanym, opartym na dyscyplinach: budowa maszyn, elektryka, oprogramowanie i sterowanie. W Irmato Group istnieje duża różnorodność pracowników - od konstruktorów do architektów systemów, od operatorów maszyn do konsultantów, od absolwentów szkół do doświadczonych pracowników. W Irmato następuje wymiana wiedzy i doświadczeń, przy czym kluczową rolę odgrywają szkolenia w miejscu pracy. Wraz z przejęciem Irmato Group robi kolejny duży krok naprzód w oferowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii i w ten sposób dalej dywersyfikuje i wzmacnia swoje podstawy. Strategia Jentjens Smart Oriented Handling została połączona z silnym partnerem w celu dalszego rozwoju w przyszłości.

 

Wszystkie transakcje