Marzena Czuksanow

Radca prawny

Czytaj więcej

Radca prawny od 2004 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmuje się kompleksowym wsparciem Klientów, m.in. tworzeniem i opiniowaniem kontraktów, opracowywaniem modeli biznesowych pod kątem prawnym, sporządzaniem opinii i stanowisk, dokumentów firmowych. Bierze udział i doradza w procesach inwestycji kapitałowych, przekształceń, fuzji i przejęć oraz innego rodzaju restrukturyzacji i reorganizacji krajowych grup kapitałowych z różnych sektorów gospodarki.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w także w negocjacjach pozasądowych i postępowaniach mediacyjnych, w sporach sądowych (w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych), jak również przed organami administracji publicznej i innymi jednostkami.

Posiada również doświadczenie w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

Moje specjalizacje