Wiktoria Łukaszewska

Aplikant

Czytaj więcej

Wiktoria jest absolwetką Uniwerystetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo. W trakcie studiów uczestniczyła w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ i studiowała oraz zdobywała wiedzę na Wydziale Prawa Uniwerystetu w Walencji. Jako aktywna studentka uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach i konkursach organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i inne instytucyjne. Obecnie poszerza wiedzę i umiejętności jako aplikantka adwokacka pod patronatem Adwokata Piotra Lecha.

Wiktoria odpowiada w CP za bieżące wsparcie partnerów, radców prawnych i adwokatów przy świadczeniu usług prawnych na rzecz klientów. Samodzielnie sporządza pisma procesowe, a także bierze aktywny udział w przygotowaniach opinii prawnych i koordynowanych przez CP projektach.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcza, prawo handlowe i prawo cywilne.
Wiktoria biegle posługuje się językiem angielskim.

Wiktoria zajmuje się w wolnym czasie poszerzaniem wiedzy w zakresie projektowania wnętrz oraz gra w Squasha.

Moje specjalizacje