Aniela Bereś

Radca prawny

Czytaj więcej

Radca prawny, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego i członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od wielu lat świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, podmiotów medycznych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, instytucji oświatowych oraz osób fizycznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców), prawa budowlanego, prawa ubezpieczeń społecznych, szeroko pojętego prawa cywilnego (w tym także spadkowego i rodzinnego), prawa administracyjnego i prawa gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach przed sądem, co jest również głównym przedmiotem jej zainteresowania jako profesjonalnego pełnomocnika. W praktyce zawodowej często sięga po mediację oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, negocjując, sporządzając i zawierając w imieniu klientów ugody oraz porozumienia.

Biegle włada językiem angielskim.

Poza typową pracą pełnomocnika, chętnie udziela się na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych, prowadząc zajęcia dla aplikantów z zakresu praktycznego przygotowania do egzaminu zawodowego oraz uczestnicząc w kolokwiach z zakresu etyki radcy prawnego i zasad wykonywania zawodu.

W wolnych chwilach ucieka w literaturę piękną i treningi gimnastyki powietrznej.

Moje specjalizacje