Alcedo SGR przejęło pakiet większościowy udziałów w EXA Group.

6 maja 2022

Fineurop Soditic pełnił rolę jedynego doradcy finansowego Alcedo SGR w przejęciu, za pośrednictwem funduszu Alcedo IV, w przejęciu pakietu 55% udziałów w EXA Group.

Spółka:

EXA Group

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

22 września 2016

Kraj:

Włochy

Działalność:

Generalny wykonawca

Grupa EXA, założona w 2005 roku, jest wiodącym generalnym wykonawcą rozwiązań architektonicznych, inżynieryjnych i zarządzania projektami, przeznaczonych głównie do tworzenia sklepów detalicznych w branży Fashion & Luxury. Grupa EXA jest jednym z głównych graczy w Europie i Ameryce, budując ugruntowane relacje z głównymi znanymi markami luksusowymi, takimi jak Gucci, Dolce & Gabbana i Tiffany. Grupa EXA z siedzibą w Arezzo (Toskania) prowadzi działalność na skalę międzynarodową, zarządzając w całości należącą do firmy nowojorską spółką i oddziałami w Moskwie i Ameryce Środkowej, osiągając w 2015 roku skonsolidowane przychody w wysokości 55 mln euro.

Alcedo będzie wspierać Grupę EXA w jej strategii ekspansji poprzez tworzenie nowych spółek zależnych, międzynarodowe przejęcia dodatkowe oraz wejście w sąsiednie segmenty biznesowe, eksportując swój model operacyjny na inne rynki. Ponadto Grupa EXA planuje wzmocnić swój zespół zarządzający w celu wspierania takiej strategii rozwoju. Założyciele zachowają pozostałe 45% udziałów w spółce.

 

Wszystkie transakcje