Italiaonline nabyła 100% udziałów w Moqu Adv od Dada

5 maja 2022

Fineurop Soditic pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Dada S.p.A., wiodącego gracza na rynku usług cyfrowych online, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie, przy sprzedaży Moqu Adv S.r.l. na rzecz Italiaonline S.p.A.

Spółka:

Mogu Adv

Transakcja:

Przejęcie

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

18 marca 2015

Kraj:

Włochy

Działalność:

Działalność w zakresie reklamy

Italiaonline nabyła od Dada 100% kapitału zakładowego spółki Moqu, w skład której wchodzi spółka zależna w całości w Irlandii, Moqu Adv Ireland Ltd, za wynagrodzenie pieniężne powiększone o zmienną część ceny ("earn-out"), uzależnione od wyników Grupy Moqu w 2015 roku. W 2014 roku Moqu, działająca w branży reklamy efektywnościowej, osiągnęła przychody w wysokości około 8,5 mln euro oraz marżę EBITDA na poziomie około 7%. Obecnie zatrudnia około 20 osób, z siedzibą we Florencji i Dublinie. Transakcja jest częścią ogłoszonej strategii Grupy Dada, polegającej na skupieniu się na podstawowej działalności w zakresie usług cyfrowych dla MŚP, a jej celem jest dalsze wzmocnienie roli Dada jako czołowego europejskiego gracza w branży rejestracji nazw domen, hostingu, serwerów i zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych, a także w zakresie ochrony i wzmacniania marki online.

 

Wszystkie transakcje