Permanent tsb pozyskuje 300 milionów euro niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego.

5 maja 2022

Goodobdy pełnił rolę współzarządzającego 3- letnim długiem uprzywilejowanym.

Spółka:

Permanent TSB

Transakcja:

Pozyskanie kapitału

Sektor:

Usługi finansowe

Data:

18 maja 2015

Kraj:

Irlandia

Działalność:

Dostawca usług finansowych i ubezpieczeniowych

Permanent TSB jest wiodącym bankiem detalicznym w Irlandii. Obsługuje ok. 1,1 mln klientów i zatrudnia ok. 2300 pracowników. Posiada 77 oddziałów na terenie całej Republiki Irlandii. Jego aktywa ogółem wynoszą około 30 mld EUR. W 2017 r. miał ok. 12% udział w nowych kredytach hipotecznych, a jego celem jest wzrost do 12-15% w ciągu najbliższych latach.

 

Wszystkie transakcje