Talent&Pro i Triple A- Risk Finance przejmują udziały w Redmore Group poprzez fuzję.

5 maja 2022

Blacktrace pełnił rolę doradcy przy fuzji Triple A- Risk Finance i Talent& Pro. Nowo utworzony oddział Redmore Group odzwierciedla synergię pomiędzy obiema firmami i będzie oferował wspólne rozwiązania w zakresie oprogramowanie, IT dla biznesu, outsourcingu i konsultingu.

Spółka:

Triple A Risk Finance

Transakcja:

Połączenie

Sektor:

Usługi finansowe

Data:

24 grudnia 2014

Kraj:

Holandia

Działalność:

Usługi finansowe

Triple A - Risk Finance jest niezależną i innowacyjną firmą konsultingową, specjalizującą się w dziedzinie nauk aktuarialnych i zarządzania ryzykiem. Triple A - Risk Finance dostarcza rozwiązania na zasadzie projektowej oraz indywidualne doradztwo dla towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów emerytalnych, innych instytucji finansowych oraz firm zajmujących się problematyką emerytalną. Usługi Triple A - Risk Finance charakteryzują się bardzo wysokim stopniem jakości w elastycznym i praktycznym podejściu. W Triple A - Risk Finance pracuje około 70 konsultantów, aktuariuszy i menedżerów ryzyka. Talent&Pro jest wiodącym partnerem w zakresie rekrutacji pracowników, projektów i doradztwa w sektorze usług finansowych w Holandii. Talent&Pro działa od 15 lat w bankowości, ubezpieczeniach, branży emerytalnej i życiowej oraz w zawodzie aktuariusza. W tych sektorach ponad 700 tymczasowych specjalistów pracuje zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i strategicznych. Wysoko wykwalifikowane talenty i profesjonaliści, którzy aktywnie przyczyniają się do efektywnych operacji i procesów - a tym samym wyników - z usług finansowych. Talent&Pro pracuje dla wszystkich głównych instytucji finansowych w Holandii. Redmore Group będzie przewidywać zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania. Według stron rozwój technologiczny, w połączeniu z silnym popytem na pragmatyczne wykorzystanie specjalistów i konsumentów coraz bardziej niezależnych sprawiają, że zmiany strukturalne są konieczne.

 

Wszystkie transakcje