You Improve z sukcesem restartuje VLDV należącą do Waterland Private Equity

4 maja 2022

Blacktrace doradził zbankrutowanej VLDV, aby ponownie rozpoczęła działalność jako nowa firma, You Improve.

Spółka:

VLDV

Transakcja:

Pozyskanie kapitału

Sektor:

Usługi biznesowe

Data:

16 listopada 2013

Kraj:

Holandia

Działalność:

Doradztwo w zakresie doskonałości operacyjnej

Firma Van Lente & De Vos (VLDV) była liderem w dziedzinie doradztwa i wsparcia w zakresie ciągłego doskonalenia. Wewnętrzne szkolenie pracowników było jedną z cech wyróżniających jej podejście. Bankructwo partnera szkoleniowego oraz zmiany w dotacjach (zwłaszcza w zakresie edukacji WVA) doprowadziły do niepewności wśród inwestorów i kredytodawców. Na początku 2013 roku firma nie była w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych i ogłosiła upadłość. You Improve to nazwa nowej firmy, która powstała na fundamentach niedawno ogłoszonej upadłości VLDV. Oprócz wiedzy, materiałów, oprogramowania (kokpity) i działalności zależnej Finestri ponad 60% pracowników zostanie zatrudnionych w nowej firmie. You Improve będzie kierowane przez byłych właścicieli Dirka Jana van Lente i Patricka de Vos. Ponad dwa lata temu sprzedali oni swoje udziały firmie Waterland Private Equity Investments.

 

Wszystkie transakcje