Dominika Łukawska

asystentka

Czytaj więcej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe na studiach licencjackich. Obecnie studentka studiów magisterskich na tym samym kierunku

W kancelarii odpowiada za prace administracyjne i wspomaga zespół w codziennej pracy. Wspiera partnerów i radców. Zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się sportem oraz szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi. W jej kręgu zainteresowań jest funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, sytuacja w Korei Północnej, systemy polityczne oraz wpływ sytuacji międzynarodowej na wydarzenia sportowe. W wolnym czasie uczy się języka niemieckiego i rosyjskiego oraz podróżuje po Polsce i świecie.