CP wyłącznym doradcą transakcyjnym i prawnym KGHM Polska Miedź S.A. w procesie sprzedaży KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

31 marca 2023

Z przyjemnością informujemy, że CP doradzało KGHM Polska Miedź S.A. przy sprzedaży wszystkich akcji KGHM TFI S.A. na rzecz ARP S.A.
Wsparcie CP obejmowało doradztwo finansowe i compliance oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.
Projektem kierował Piotr Lech przy wsparciu Piotra Szczeciński i Przemysława Szpytki.